Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 75737

Warunki pracy


 • dokonywanie pomiarów w dziedzinie masy, objętości i przepływu, długości i prędkości, ciśnienia i wielkości elektrycznych

 • stres związany z obsługą klienta

 • praca wymagająca sprawności fizycznej i zdolności manualnych

 • wyjazdy służbowe, prowadzenie samochodu służbowego

 • praca wymagająca dorywczego przenoszenia i dźwigania ciężarów dopuszczalnych przepisami prawa

 • praca w laboratorium pomiarowym

 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

 • praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych

 • praca wykonywana w siedzibie i w terenie poza siedzibą Urzędu

 • budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy

 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety

Zakres zadań

 • sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych
 • sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji
 • dokonywanie wpisów w rejestrze w celu ewidencjonowania wykonywanych czynności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • rzetelność, dokładność i systematyczność w pracy
 • prawo jazdy kat B
 • dyspozycyjność ( szkolenia i wyjazdy służbowe )
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność w relacjach z klientem
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych ( ustaw, rozporządzeń )
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji metrologicznej
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych do 1kV
 • znajomość podstawowych aktów prawnych normujących funkcjonowanie administracji miar (Ustawa Prawo o miarach i akty wykonawcze, Ustawa o systemach oceny zgodności)
 • biegłe posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym Excel
 • podstawowa wiedza techniczna w zakresie przeprowadzania legalizacji, wzorcowań i sprawdzeń przyrządów pomiarowych
 • znajomość zagadnień z zakresu metrologii
 • zdolność do podejmowania wysiłku fizycznego związanego z dorywczym przemieszczaniem ciężarów do 50 kg
 • predyspozycje do samokształcenia

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

Data dodania: 2021-03-19

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów