Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Brzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 98109

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca o charakterze administracyjno – biurowym,

 • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 • stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • budynek dwupiętrowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,

 • bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych - brak wind i toalet przystosowanych    dla niepełnosprawnych,

 • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Zakres zadań

 • księguje przypisy, odpisy oraz wpłaty w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej i uzgadnia zaksięgowane operacje na kartach kontowych z rejestrami przypisów/odpisów w celu ustalenia stanu realizacji poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz udzielenia podatnikom rzetelnych informacji o stanie ich kont
 • analizuje zapisy na kartach kontowych, dokonuje zaliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zwrotów podatków oraz wydaje postanowienia w tym zakresie w celu minimalizacji zaległości podatkowych
 • dokonuje zwrotów podatków w celu terminowego ich przekazania podatnikom lub organom egzekucyjnym na podstawie otrzymanych zajęć wierzytelności
 • dokonuje zmian w stanie wymagalności należności objętych tytułami wykonawczymi, w celu wyegzekwowania właściwej kwoty zaległości
 • wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań w celu dostarczenia rzetelnych danych i informacji innym organom i instytucjom
 • sporządza zawiadomienia w sprawie naruszenia przepisów prawa podatkowego z tytułu nieterminowych wpłat podatników i płatników w celu wszczęcia postępowania karnego skarbowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność współpracy
 • Rzetelność, dokładność
 • Odpowiedzialność, terminowość

Podobne oferty pracy

Specjalista / specjalistka ds. ekonomiczno - rozliczeniowych

Zakres obowiązków: Zadaniem zatrudnionej osoby będzie wsparcie kierownika kontraktu w obsłudze administracyjno-księgowej związanej z realizacją budowy, m.in.: fakturowanie oraz wprowadzanie faktur do systemu ERP i ich analiza, wprowadzanie do systemu ERP i...

Firma: UNIBEP S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie / Cieszyny (pow. górowski, gm. Jemielno)

Data publikacji: 2022-05-26

Więcej informacji

Stażysta (docelowo Księgowy)

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014, 400) I....

Firma: SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Lokalizacja: małopolskie / Wieliczka

Data publikacji: 2022-05-25

Więcej informacji

Księgowy

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Budynek w którym mieści się siedziba Urzędu nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak wind) Praca na III piętrze Zakres zadań Nalicza oraz sporządza listy...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-05-13

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Data dodania: 2022-05-06

Miejsce pracy: opolskie / Brzeg

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy