Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
Ogłoszenie o naborze Nr 98656

Warunki pracy

 Praca biurowo-administracyjna w pomieszczeniach na parterze budynku, brak dostosowania budynku i toalet dla osób niepełnosprawnych ( 2 stopnie, brak windy).

Zakres zadań

 • organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w celu zapewnienia: - właściwego przebiegu operacji gospodarczych; · opracowywanie planów finansowych, · sporządzanie harmonogramu wydatków budżetowych. · sporządzanie prognoz wydatków budżetowych i zapotrzebowania na środki budżetowe . · prowadzenie i koordynowanie księgowości oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej i budżetowej w celu zapewnienia: - terminowego przekazywania rzetelnych informacji dot. wykonania wydatków i dochodów; - prawidłowego i terminowego dokonywania rozliczeń finansowych (m.in. podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy); - udzielanie wyjaśnień komórkom kontroli wewnętrznej i organom kontroli zewnętrznej; · realizowanie zadań z zakresu rachunkowości w celu prawidłowego ewidencjonowania i rozliczenia wydatkowanych środków budżetowych, · realizowanie naliczeń wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, · wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w systemie bankowości elektronicznej, w celu realizacji zobowiązań wynikających z planu budżetu lub planu finansowego. · akceptowanie pod względem finansowym i podpisywanie wspólnie z kierownikiem jednostki umów zawieranych przez Inspektorat, · prowadzenie gospodarki kasowej w celu zapewnienia przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych, · sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych. - prowadzenie spraw kadrowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie •Wykształcenie: średnie - spełnia jeden z poniższych warunków:
•ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
•ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego •Doświadczenie zawodowe : min. 3 lata w księgowości
•Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, o ubezpieczeniach społecznych, prawa pracy oraz prawo zamówień publicznych
•Umiejętność interpretacji przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń
•Umiejętność analitycznego myślenia i łatwość pisemnego formułowania wniosków
•Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz finansowo-księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista ds. administracyjnych

  Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

  Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

  Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

  wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

  wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

  Data dodania: 2022-05-13

  Miejsce pracy: łódzkie / Piotrków Trybunalski