Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Konsultant
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 85535

Warunki pracy

częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Zakres zadań

 • prowadzi konsultacje oraz szkolenia wewnętrzne w celu podnoszenia kompetencji językowych w mowie i piśmie w zakresie języka angielskiego pracowników Urzędu
 • tłumaczy wybrane publikacje określone w planie wydawniczym Urzędu oraz GUS oraz inne opracowania na język angielski w celu udostępnienia ich szerszemu gronu obiorców
 • kontroluje oraz opiniuje publikacje i inne opracowania w wersji anglojęzycznej w celu zapewnienia poprawności językowej tłumaczeń
 • udziela wsparcia merytorycznego (pod względem językowym) pracownikom ośrodków specjalizacyjnych Urzędu w kontaktach międzynarodowych w celu zapewnienia standardów obowiązujących w urzędach statystycznych
 • współpracuje z ośrodkami specjalizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowania terminologii specjalistycznej z obszaru specjalizacji Urzędu w celu ujednolicenia terminologii stosowanej w opracowaniach
 • prowadzi nadzór merytoryczny korespondencji wychodzącej z Urzędu w języku angielskim w celu zapewnienia poprawności językowej korespondencji z jednostkami zagranicznymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu filologii angielskiej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze nauczania języka angielskiego i/lub tłumaczeń na język angielski
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • wiedza z zakresu organizacji i prowadzenia szkoleń
 • wiedza z zakresu tłumaczenia publikacji na język angielski
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (przede wszystkim: MS Word)
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Statystyczny w Lublinie

Data dodania: 2021-10-08

Miejsce pracy: lubelskie / Lublin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy