Kierownik służby liniowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik służby liniowej
Miejsce pracy: Lidzbark Warmiński
Ogłoszenie o naborze Nr 78480

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
stres związany z działaniem pod presją czasu,
dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zmianowej w okresie objazdów dróg i pełnienie dyżurów z ZUD,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Kieruje pracą obwodu utrzymania dróg, dokonuje objazdów i przeglądów dróg,
 • Ustala potrzeby rzeczowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, podejmuje czynności mające na celu ochronę pasa drogowego i czuwa nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • Przekazuje i odbiera pas drogowy - koordynuje pracę firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • Współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych, dokonuje interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • Nadzoruje roboty oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • Nadzoruje przygotowywanie danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • Koordynuje akcją zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office
 • Kompetencje kierownicze: Egzekwowanie zobowiązań, Zarządzanie zasobami, Organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, Świadomość kosztów., Zarządzanie personelem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawa pracy.

Podobne oferty pracy

Kierownik ds. Administracji

Lokalizacja: okolice Piaseczna (woj. mazowieckie) Zakres obowiązków: zarządzanie i nadzorowanie administracją firmy nadzór nad pracą podległego personelu organizowanie sprawnej pracy biura (tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur)...

Firma: Haer

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-06-14

Więcej informacji

Kierownik Administracji

Forma zatrudnienia: Umowa o Pracę Zakres obowiązków: Głównym celem stanowiska jest zapewnienie właściwego funkcjonowania zaplecza administracyjnego firmy i biura, Zarządzanie zespołem działu administracji, tworzenie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji,...

Firma: Eagle Recruitment

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-06-10

Więcej informacji

Administration Manager

Zakres obowiązków Koordynowanie prawidłowego obiegu dokumentacji w firmie, między polskim oddziałem a zagraniczną centralą. Zarządzanie wszystkimi procesami administracyjnymi związanymi z zasobami ludzkimi. Przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji...

Firma: NES Global Talent

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-06-08

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-05-20

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Lidzbark Warmiński

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy