Kierownik służby liniowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik służby liniowej
Miejsce pracy: Inowrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 76659

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.   Praca w terenie.


2.   Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.


3.   Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


4.   Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1.     Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2.     Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3.     Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4.     Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • kieruje pracą obwodu drogowego, dokonuje objazdów i przeglądów dróg,
 • ustala potrzeby rzeczowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, ochrona pasa drogowego i czuwa nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • przekazuje i odbiera pas drogowy – koordynuje pracę firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych, dokonuje interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • nadzoruje roboty oraz bierze udział w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • nadzoruje przygotowania danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • nadzoruje akcję zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Inowrocławiu,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • kompetencje kierownicze: Egzekwowanie zobowiązań, Zarządzanie zasobami, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, Świadomość kosztów, Zarządzanie personelem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień budowlanych,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, Prawa pracy,

Podobne oferty pracy

Kierownik służby liniowej

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, stres związany z działaniem pod presją...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Lidzbark Warmiński

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Kierownik kancelarii tajnej

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa, praca fizyczna: średnia, wymuszona pozycja ciała , wysiłek fizyczny związany z obsługą magazynu dowodów rzeczowych, praca w stefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia2010 r. o...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Lokalizacja: małopolskie / Wieliczka

Data publikacji: 2021-03-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-04-07

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Inowrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy