Kierownik służby liniowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik służby liniowej
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 74096

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Krajowe wyjazdy służbowe.
Praca w terenie.
Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • kieruje pracą obwodu drogowego, dokonuje objazdów i przeglądów dróg,
 • ustala potrzeby rzeczowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, podejmuje czynności mające na celu ochronę pasa drogowego i czuwa nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • przekazuje i odbiera pas drogowy – koordynuje pracę firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych, dokonuje interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • nadzoruje roboty oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • nadzoruje przygotowanie danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • nadzoruje akcją zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Toruniu,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje kierownicze; Egzekwowanie zobowiązań, Zarządzanie zasobami, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, Świadomość kosztów, Zarządzanie personelem,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień budowlanych,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,

Podobne oferty pracy

Kierownik kancelarii tajnej

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin, brak wind - praca na 3. piętrze (budynek bez windy) Zakres zadań prowadzenie kancelarii tajnej prowadzenie sekretariatu pionu operacyjnego Wydziału Kryminalnego...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi

Lokalizacja: dolnośląskie / Złotoryja

Data publikacji: 2021-02-11

Więcej informacji

Kierownik Sekcji Rozdzielni Korespondencji

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie Sekcją Rozdzielni Korespondencji Politechniki Wrocławskiej. Zakres obowiązków: prowadzenie spraw związanych z korespondencją Uczelni, prowadzenie spraw administracyjno-finansowych...

Firma: Politechnika Wrocławska

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-10

Więcej informacji

Kierownik ds. administracyjnych

Oferta: Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę Szkolenia i nowe możliwości rozwoju Benefity pozapłacowe , w tym m.in. prywatna opieka medyczna, atrakcyjny pakiet szkoleń wewnętrznych i...

Firma: ManpowerGroup Sp. z o.o.

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2021-02-08

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-02-05

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Toruń

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy