Kierownik pracowni

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik pracowni
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 68209

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca w terenie i siedzibie urzędu,
-wyjazdy służbowe,
-nietypowe godziny pracy,
-praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności oraz sprawności ruchowej,
-stanowisko wymaga odporności na stres,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, w budynku brak windy, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
- stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

Zakres zadań

 • Kierowanie i nadzorowanie pracą/y w pracowni w Koszalinie
 • Nadzór nad pomieszczeniami i wyposażeniem pomiarowym
 • Merytoryczna odpowiedzialność, opracowywanie sprawozdań z badań w podległej pracowni.
 • Nadzór nad systemem zarządzania w Pracowni w Koszalinie
 • Przeglądanie ofert i składanie zapotrzebowania na zakupy i usługi
 • Nadzór nad wdrażaniem i weryfikacją/walidacją nowych metod badawczych i aktualnych norm.
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych
 • Wdrażanie działań korygujących, zapobiegawczych. Sporządzanie, nadzorowanie i archiwizowanie zapisów dotyczących systemu zarządzania. Prowadzenie zapisów dotyczących pracy niezgodnej z wymaganiami, odstępstw oraz ryzyk i szans.
 • Nadzór nad opracowywaniem pełnej dokumentacji w zakresie procedur badawczych, instrukcji technicznych, kart pracy urządzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilu chemia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium o podobnej specyfice (ochrona środowiska, itp.).
 • Znajomość Prawa ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość normy PN-EN ISO 17025/IEC
 • Biegłe posługiwanie się w oprogramowaniu MS OFFICE (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność kierowania podległym personelem

Podobne oferty pracy

Kierownik kancelarii tajnej

Warunki pracy Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych. Praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer powyżej 4 godzin dziennie). Nie występują szkodliwe, niebezpieczne warunki pracy. Pomieszczenia biurowe znajdują się na na parterze (brak windy, toalety...

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: 2020-10-06

Więcej informacji

Kierownik kancelarii tajnej

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca biurowa przy monitorze ekranowym Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - oświetlenie naturalne i sztuczne, - praca przy monitorze ekranowym...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

Lokalizacja: mazowieckie / Kozienice

Data publikacji: 2020-09-01

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2020-09-04

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Koszalin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy