Kierownik pracowni w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik pracowni w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 72700

Warunki pracy


 • praca laboratoryjna

 • praca przy monitorze komputerowym

 • pomiesczenia niedostosownaie dla osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdów i wind 

Zakres zadań

 • organizowanie pracy w pracowni oraz nadzór merytoryczny nad badaniami
 • weryfikacja i zatwierdzanie wyników badań, sprawozdań, raportów, walidacji metod oraz innych zapisów prowadzonych w pracowni
 • wdrażanie systemu zarządzania w pracowni; opracowywanie i nadzór nad stosowaniem procedur ogólnych i badawczych oraz instrukcji niezbędnych do utrzymania założeń systemu zarządzania
 • wykonywanie badań oraz odczytów mikrobiologicznych i parazytologicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, biologia, chemia, biotechnologia, technologia żywności
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy laboratoryjnej
 • znajomość pracy z komputerem
 • w przypadku lekarza weterynarii prawo wykonywania zawodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość Polskich Norm, instrukcji i procedur badawczych obowiązujących w Pracowni Patologii i Badania Pasz

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Data dodania: 2020-12-30

Miejsce pracy: podlaskie / Łomża

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy