Kierownik kancelarii tajnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej
Miejsce pracy: Ostróda
Ogłoszenie o naborze Nr 77089

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu i w terenie,

 • obsługa klienta urzędu, w tym liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne,

 • praca administracyjno-biurowa wykonywana z wykorzystaniem systemów i sieci teleinformatycznych,

 • praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym (od poniedziałku do piątku od godz. 7.30. do godz. 15.30.) w oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • stanowisko pracy usytuowane jest na 1 piętrze w 2-piętrowym budynku,wnętrze budynku: brak platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych; brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowane dla osób niepełnosprawnych, na parter i piętro budynku - schody,

 • użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.

Zakres zadań

 • Organizacja pracy w kancelarii.
 • Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie materiałów jawnych otrzymywanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby WKU.
 • Obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń technicznych będących na wyposażeniu kancelarii, wykonywanie zadań operatora elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).
 • Rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów jawnych.
 • Prowadzenie biblioteki jawnej.
 • Przygotowanie do komisyjnego niszczenia dokumentów nie mających wartości archiwalnej.
 • Rozliczanie przesyłek pocztowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • Znajomość informatycznych pakietów biurowych.
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
 • Systematyczność i dokładność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy w zakresie prowadzenia biblioteki.
 • Doświadczenie w pracy w instytucjach wojskowych.
 • Prawo jazdy kat. B".
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Posiadanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników kancelarii tajnych.

Podobne oferty pracy

Zastępca naczelnika wydziału

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone jest w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Siedziba inspektoratu nie została w pełni dostosowana dla...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2021-04-13

Więcej informacji

Kierownik służby liniowej

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, stres związany z działaniem pod presją...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Lidzbark Warmiński

Data publikacji: 2021-04-11

Więcej informacji

Kierownik służby liniowej

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. 3. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław

Data publikacji: 2021-04-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

Data dodania: 2021-04-16

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Ostróda

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy