Kierownik kancelarii tajnej

Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej
Miejsce pracy: Kozienice
Ogłoszenie o naborze Nr 67996

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa przy monitorze ekranowym
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań

 • Nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie działania kancelarii, w celu właściwego rejestrowania , przechowywania obiegu i wydawania materiałów niejawnych
 • Organizowanie i koordynowanie pracy kancelarii tajnej oraz planowanie zadań w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania kancelarii tajnej.
 • Prowadzenie okresowych kontroli w zakresie postępowania pracowników i policjantów z dokumentami niejawnymi w Komendzie Powiatowej Policji , w celu sprawdzenia stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym materiałów niejawnych.
 • Egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych w celu rozliczenia urządzeń ewidencyjnych.
 • Informowanie pełnomocnika ds. ochrony o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zgubienia dokumentów niejawnych, wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, bądź innych nieprawidłowości związanych z ochroną informacji niejawnych, w celu podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia ujawnionych nieprawidłowości związanych z ochroną informacji niejawnych.
 • Nadzór nad właściwym oznaczeniem i ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych, prowadzeniem urządzeń ewidencyjnych, odnotowaniem zmian lub zniesienia klauzuli tajności dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych w celu właściwej realizacji obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 • Wykonywanie podstawowych zadań w kancelarii tajnej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji niejawnej.
 • Nadzorowanie i koordynowanie zadań związanych z przekazaniem do Składnicy Akt KPP w Kozienicach i Archiwum OIN KWP zs. w Radomiu dokumentów niejawnych oraz ocenie protokołów brakowania a w uzasadnionych przypadkach rozliczanie z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych w celu prawidłowej archiwizacji dokumentów niejawnych.
 • Nadzór nad wykorzystaniem stempli i pieczęci znajdujących się na wyposażeniu kancelarii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Odpowiednie poświadczenie do klauzuli „Ściśle tajne”.
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych

Podobne oferty pracy

Kierownik kancelarii tajnej

Warunki pracy Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych. Praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer powyżej 4 godzin dziennie). Nie występują szkodliwe, niebezpieczne warunki pracy. Pomieszczenia biurowe znajdują się na na parterze (brak windy, toalety...

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: 2020-10-06

Więcej informacji

Kierownik pracowni

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -praca w terenie i siedzibie urzędu, -wyjazdy służbowe, -nietypowe godziny pracy, -praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej...

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

Data publikacji: 2020-09-04

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

Data dodania: 2020-09-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Kozienice

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy