Kierownik kancelarii tajnej

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej
Miejsce pracy: Wieliczka
Ogłoszenie o naborze Nr 76173

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, praca fizyczna: średnia, wymuszona pozycja ciała , wysiłek fizyczny związany z obsługą magazynu dowodów rzeczowych, praca w stefie ochronnej, o której mowa  w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia2010 r.
o ochronie informacji niejawnych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 h, praca w budynku trzykondygnacyjnym, wejście do budynku dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak dostoswanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • koordynowanie prawidłowości postępowania z materiałami niejawnymi,
 • sprawowanie i nadzorowanie poziomu poprawności wytworzonych, przechowywanych i przekazywanych dokumentów niejawnych,
 • prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, przyjmowanie, ewidencjonowanie, powielania przechowywanie udostępniianie i wydawanie niejawnych przepisów w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z niejawnymi przepisami
 • nadzorowanie obiegu zwrotów i archiwizacji dokumentów niejawnych wytworzonych w KPP w Wieliczce w celu wskazania i wyeliminowania nieprawidłowości,
 • aktualizowanie okresów ochrony dokumentów w celu rozliczenia materiałów niejawnych znajdujących się w obiegu zgodnie z dziennikami ewidencyjnymi i obowiązujacymi klauzulami
 • sprawowanie bieżacego nadzoru nad stemplami, pieczęciami służbowymi znajdujacymi się na wyposażeniu Kancelarii Tajnej w celu zapewnienia spełnienia wymogów określonych w przepisach
 • sprawowanie nadzoru nad referentkami służbowymi
 • prowadzenie dokumentacji poczty specjalnej Wydziału Kryminalnego
 • przygotowywanie i przekazywanie do archiwum KPP w Wieliczce spisów dokumentów niejawnych zdanych do kancelarii tajnej przez poszczególne komórki organizacyjne
 • odpowiedzialność za depozyt oraz przechowywanie kluczy do pomieszczeń i szafek służbowych
 • prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich , godzin nadliczbowych w systemie SWOP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie administracja publiczna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w tym conajmniej 6 miesięcy na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjno - biurową
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniajace do dostępu do informacji o klauzuli ściśle tajne,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie klasyfikowania informacji oraz funkcjonowania kancelarii tajnej
 • bardzo dobra znajomość standardów obsługi kancelaryjnej oraz archiwalnej w Policji
 • uniejętmość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, sprawna organizacja czasu pracy, stosowania prawa i umiejętności w praktyce,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy pod presją czasu

Podobne oferty pracy

Zastępca naczelnika wydziału

Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone jest w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Siedziba inspektoratu nie została w pełni dostosowana dla...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Kierownik służby liniowej

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, stres związany z działaniem pod presją...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Lidzbark Warmiński

Data publikacji: 2021-04-11

Więcej informacji

Kierownik służby liniowej

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. 3. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Inowrocław

Data publikacji: 2021-04-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Data dodania: 2021-03-23

Miejsce pracy: małopolskie / Wieliczka

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy