Kierownik Dziekanatu

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest spadkobiercą ponad 650-letniej tradycji w kształceniu wysokospecjalistycznych kadr medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego, w październiku 2019 roku znalazł się na liście 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (priorytetowy Obszar Badawczy QLife. Jakość badań dla jakości życia).

 

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie

ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne w wymiarze pełnego etatu

w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

funkcja:

Kierownik Dziekanatu
Miejsce pracy: Kraków

 

Do zadań osoby pełniącej funkcję kierownika dziekanatu należeć będzie w szczególności: 
 • kierowanie zespołem pracowników w celu efektywnej realizacji zadań dziekanatu, w tym nadzór nad terminowością i prawidłowym obiegiem dokumentów,
 • monitorowanie i implementacja zmian w przepisach kształtujących zadania Wydziału, nadzorowanie realizowanych czynności wynikających z zapisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Statutu UJ oraz pozostałych aktów wewnętrznych uczelni, będących w kompetencji dziekanatu, 
 • koordynowanie spraw związanych z tokiem studiów oraz prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów, 
 • nadzór i koordynacja pracy Sekcji ds. Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców, 
 • koordynacja prac związanych z opracowaniem i procesem ewaluacji programów studiów,  
 • nadzorowanie prowadzonej ewidencji i sprawozdawczości oraz prawidłowości i kompletności danych w obowiązujących w Uczelni systemach informatycznych (np. USOS, Aplikacja Sylabus, POLON), 
 • organizacja i obsługa administracyjna posiedzeń rady, komisji oraz innych ciał wydziałowych, 
 • obsługa systemu ewaluacji pracowników Wydziału, w tym ocen okresowych nauczycieli akademickich, spraw związanych z samooceną działalności badawczej oraz współpraca w procesie zatrudniania nauczycieli akademickich,  
 • organizowanie i koordynacja procesu planowania i realizacji zajęć dydaktycznych oraz nadzór nad prawidłowością rozliczenia pensum dydaktycznego w poszczególnych jednostkach wydziałowych, 
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianami  struktury organizacyjnej wydziału, w tym dot. powoływania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych, 
 • współpraca w zakresie prowadzenia spraw dotyczących krajowej i zagranicznej działalności badawczej, badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej wydziału, 
 • nadzór nad obsługą administracyjną studiów doktoranckich prowadzonych na wydziale, 
 • nadzór nad obsługą administracyjną Rady Dyscypliny Nauki medyczne i Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu, 
 • obsługa administracyjna zadań związanych z działalnością specjalisty ds. ochrony danych osobowych na wydziale. 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane prawne, administracyjne, ekonomiczne, 
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym, 
 • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników, 
 • znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego, prawa pracy, k.p.a.,  
 • dobra znajomość języka angielskiego, 
 • biegła znajomość programów pakietu MS Office.
Dodatkowo oczekujemy: 
 • znajomości informatycznych systemów obsługi studiów (USOS), 
 • kompetencji analitycznych oraz umiejętności dobrej organizacji pracy, 
 • doświadczenia w pracy w jednostkach kształcących na kierunkach medycznych.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w renomowanej Uczelni zlokalizowanej w centrum Krakowa,
 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stałe godziny pracy,
 • pakiet świadczeń socjalnych m.in. Karta Multisport, opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i odbywania szkoleń.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Kierownik Administracji

Oferujemy: wynagrodzenie zasadnicze oraz premię miesięczną prywatną opiekę medyczną Medicover (indywidualną, partnerską, rodzinną) kartę Multisport świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (paczki upominkowe, pożyczki celowe itp.)...

Firma: KGL S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Rzakta

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Executive Assistant with English

representation of executives in front of departments/teams ensuring proper and clear communication within and between departments/teams collaboration with clients and with departments/teams members in creating smooth workflow including soliciting assistance from...

Firma: DPDGROUP IT SOLUTIONS Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Krakowiaków 16

Data publikacji: 2022-12-02

Więcej informacji

Kierownik Administracyjno-Techniczny

Opis stanowiska: utrzymanie infrastruktury technicznej obiektów zgodnie z wymogami technicznymi oraz prawa budowlanego, nadzorowanie i kontrola prac budowlanych, nadzór nad prowadzoną dokumentacją techniczną i książką obiektów, przygotowywanie budżetów,...

Firma: MDM-DRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-12-01

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Data dodania: 2022-11-25

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy