Kierownik Administracji Osiedla

Ogłoszenie numer: 7655376, z dnia 2022-11-09

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOKOTÓW”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownik Administracji Osiedla „Domaniewska-Nowa” S.M. „Mokotów”

wymiar pracy: ½ etatu

Kierownik Administracji Osiedla

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: REK/SM/BZ/02/2022

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (preferowane techniczne);
 • co najmniej pięcioletni staż pracy;
 • obywatelstwo polskie;
 • znajomość prawa budowlanego i przepisów wykonawczych;
 • znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym;
 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych;
 • niekaralność.

Dodatkowym atutem kandydatów będzie:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • posiadanie licencji zarządcy nieruchomości;
 • posiadanie uprawnień budowlanych;
 • łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • kultura osobista, odporność na stres.

Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • życiorys (CV) wraz ze zdjęciem, list motywacyjny oraz informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail);
 • zaświadczenie potwierdzające minimum 5-cio letni staż pracy;
 • oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie toczy się żadne postępowanie karne lub karno – skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych oraz niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych;
 • oświadczenie o rezygnacji z chwilą wyboru na Kierownika Administracji Osiedla z działalności konkurencyjnej względem Spółdzielni Mieszkaniowej „MOKOTÓW”;
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MOKOTÓW”;
 • oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w wyniku postępowania konkursowego informacji dotyczących działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „MOKOTÓW”;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania ofert);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania konkursu i ich akceptacji;
 • oświadczenie o niekaralności.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Kierownik Administracji

Oferujemy: wynagrodzenie zasadnicze oraz premię miesięczną prywatną opiekę medyczną Medicover (indywidualną, partnerską, rodzinną) kartę Multisport świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (paczki upominkowe, pożyczki celowe itp.)...

Firma: KGL S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Rzakta

Data publikacji: 2022-12-08

Więcej informacji

Executive Assistant with English

representation of executives in front of departments/teams ensuring proper and clear communication within and between departments/teams collaboration with clients and with departments/teams members in creating smooth workflow including soliciting assistance from...

Firma: DPDGROUP IT SOLUTIONS Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Krakowiaków 16

Data publikacji: 2022-12-02

Więcej informacji

Kierownik Administracyjno-Techniczny

Opis stanowiska: utrzymanie infrastruktury technicznej obiektów zgodnie z wymogami technicznymi oraz prawa budowlanego, nadzorowanie i kontrola prac budowlanych, nadzór nad prowadzoną dokumentacją techniczną i książką obiektów, przygotowywanie budżetów,...

Firma: MDM-DRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-12-01

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

Data dodania: 2022-11-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

  Firma: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Dodano: dzisiaj

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

  Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz

  Dodano: dzisiaj

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Dodano: dzisiaj

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Dodano: dzisiaj

Więcej ofert pracy