Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 97145

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Budynek wyposażony w windę osobową,

 • Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku,

 • Zagrożenie korupcją,

Zakres zadań

 • Przyjmuje skargi i wnioski, petycje, załatwia skargi i wnioski, petycje, prowadzeni ich rejestr, przekazuje do załatwienia wg właściwości, sporządza sprawozdania ze sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, petycji, współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Regionalnej Dyrekcji w celu redagowania odpowiedzi na pytania obywateli i instytucji w zakresie należącym do właściwości Regionalnej Dyrekcji,
 • Prowadzi pod nadzorem sprawy związane z funkcjonowaniem i organizacją Regionalnej Dyrekcji, opracowuje i przekazuje do właściwych organów sprawozdania z działalności we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Regionalnej Dyrekcji, opłaty za odpady, uzyskuje pozwolenia, składa roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, itp.
 • Zamieszcza w BIP Regionalnej Dyrekcji obwieszczenia i zawiadomienia Regionalnego Dyrektora (jako organu) oraz publikuje dane, dokumenty i rejestry dotyczące środowiska i jego ochrony na wniosek komórek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji
 • Powadzei publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w elektronicznym systemie internetowym Ekoportalu, a w szczególności: sprawdza poprawność wypełniania kart przed publikacją, zatwierdza karty do publikacji, prowadzi bieżącą weryfikację danych w wykazie Ekoportal, przekazuje informację zwrotną po opublikowaniu autorom kart.
 • Prowadzi rejestr wszystkich porozumień zawieranych w Regionalnej Dyrekcji.
 • Koordynuje sprawy w zakresie współpracy z uczelniami oraz innymi instytucjami propagującymi ochronę środowiska
 • Prowadzi pod nadzorem sprawy związane z kontrolami zewnętrznymi przeprowadzanymi w Regionalnej Dyrekcji, ewidencjonuje wnioski pokontrolne, przygotowuje odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, ocenia realizację zaleceń pokontrolnych oraz prowadzeni księgi kontroli zewnętrznych
 • Opracowuje materiały, przemówienia i prezentacje na wystąpienia okolicznościowe dla Regionalnego Dyrektora lub Zastępcy Regionalnego Dyrektora

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Umiejętność komunikacji,
 • Umiejętność współpracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość ustaw i przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • Znajomość KPA,
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej,

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data dodania: 2022-04-19

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy