Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 116240

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie przy realizacji zadań związanych z realizacją dostaw.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z zaopatrywaniem jednostek i komórek organizacyjnych KWP w uzbrojenie, amunicję, materiały, sprzęt i urządzenia techniczno-bojowe;
 • Prowadzi gospodarkę materiałowo-magazynową w zakresie spraw związanych z zaopatrywaniem w uzbrojenie, amunicję, materiały, sprzęt techniczno-bojowy. Wprowadza i aktualizuje dane w systemach i bazach informatycznych związanych z zagadnieniami realizowanymi przez Sekcję;
 • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową związaną z tematyką zaopatrywania w uzbrojenie, amunicję, materiały, sprzęt techniczno-bojowy;
 • Planuje wydatki oraz dokonuje zakupów w zakresie rozdziałów 75401, 75402, 75404, 75405 i 75407 w grupie 3 w paragrafach 421, 425 oraz 430;
 • Sporządza sprawozdania i zestawienia dotyczące m.in. uzbrojenia, amunicji i sprzętu techniczno-bojowego w celu dostarczenia bieżącej informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • zdolność analitycznego myślenia, dokładność, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów wspomagających pracę biurową, znajomość obsługi programów magazynowych;
 • znajomość przepisów związanych z gospodarką budżetową, finansami publicznymi;
 • znajomość przepisów związanych z gospodarowaniem uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym;
 • znajomość przepisów wynikających z Prawa zamówień publicznych.

Podobne oferty pracy

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

(Sekcja Akredytacji Bazy Usług Rozwojowych) Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Bieżąca obsługa użytkowników Bazy Usług Rozwojowych (BUR): weryfikacja (wstępna i aktualizacyjna) wniosków o wpis do BUR, odwołania od negatywnych...

Firma: Staff Partners

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Administracyjno-Kancelaryjnych w Oddziale Terenowym

Zadania: Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Oddziału Terenowego, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi, w tym: przyjmowanie korespondencji wpływającej, ewidencjonowanie jej...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Data dodania: 2023-02-25

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy