Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,

Zespół ds. Procedury Administracyjnej /
Wydział Wsparcia Przedsiębiorców

 

 

Ilość stanowisk / Wymiar etatu: 1 stanowisko w pełnym wymiarze

 

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym kompletowanie i analiza akt sprawy oraz sporządzanie projektów decyzji ws. zwrotu przyznanego dofinansowania;
 • podejmowanie działań mających na celu skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji, w tym przygotowanie tytułów wykonawczych;
 • monitorowanie przebiegu egzekucji;
 • przygotowywanie okresowych informacji i analiz w zakresie realizowanych zadań;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wykonywania bieżących zadań.
Wymagane wykształcenie i staż pracy:
 • Wykształcenie - wyższe
 • staż pracy - 1 rok.
Wymagania niezbędne:
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku MS Office, w szczególności Word i Excel;
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
 • umiejętność efektywnego planowania pracy i terminowość;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność samodzielnego działania;
 • zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • umiejętność komunikacji i pracy w zespole;
 • dokładność, sumienność;
 • etyka pracy i kultura osobista.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe prawnicze albo wyższe w zakresie administracji publicznej;
 • znajomość ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub inne doświadczenie procesowe.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca głównie wykonywana jest w pozycji siedzącej (praca z dokumentami, obsługa komputera),
 • praca w pełnym wymiarze: 40 godz. tygodniowo, 8 godz. dziennie, w godz.: 08:00-16:00.
 • Umowa zawarta na czas określony do 33 miesięcy.
Wymagane od kandydatów dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie do naboru,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 • adres e-mail lub numer telefonu, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Inspektor

Nazwa komórki organizacyjnej: Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział Wsparcia Przedsiębiorców, Zespół ds. Rozliczeń Główne obowiązki wykonywane na stanowisku: Rozliczanie wniosków o udzielenie pomocy w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej wynikającej z art....

Firma: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-06-22

Więcej informacji

Inspektor

liczba etatów: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2025 r.) wykształcenie: wyższe Zakres obowiązków: wykonywanie zadań związanych z prawidłową realizacją wniosków o płatność w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020...

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-06-06

Więcej informacji

Inspektor

liczba etatów: 2 (umowa o pracę na czas określony do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia) wykształcenie: wyższe Zakres obowiązków: dokonywanie weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs oraz projektów...

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2022-05-30

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Data dodania: 2022-06-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy