Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Grójec
Ogłoszenie o naborze Nr 98287

Warunki pracy

WARUNKI PRACY


- praca administracyjno - biurowa w godzinach 730-1530,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym/ naturalnym oświetleniu,


- częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,


- narzędzia i materiały pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner, telefon, urządzenia do elektronicznego obiegu dokumentacji,


- budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- konieczność poruszania się po budynku – brak windy,


- stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,


- prowadzenie pojazdów służbowych.


- wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnej krajowej.


 

Zakres zadań

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego,
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego
 • ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, samorządowej i innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej
 • przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo-gaśniczej
 • prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej, pocztowej książki nadawczej, poczty elektronicznej oraz obsługa Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) i Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
 • redagowanie pism i przygotowywanie korespondencji okolicznościowej
 • prowadzenie dokumentacji związanej z podróżami służbowymi – przygotowywanie delegacji, prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych oraz rozliczeń finansowych z nią związanych
 • prowadzenie kalendarza spotkań kierownictwa komendy
 • powadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej, oraz nadzór nad prawidłowością ich użytkowania
 • prowadzenie kart ewidencji czasu służby funkcjonariuszy systemu codziennego
 • przygotowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów
 • ewidencjonowanie faktur w rejestrze faktur
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych oraz rozliczeń finansowych z nią związanych
 • prowadzenie strony internetowej KP PSP w Grójcu, oraz mediów społecznościowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa oprogramowania pakietu MS office
 • umiejętność działania pod presją czasu
 • staż pracy na podobnym stanowisku przez okres min. 6 miesięcy w administracji publicznej
 • predyspozycje do zajmowania stanowiska: otwartość, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy, wysoka kultura osobista, systematyczność, rzetelność

Podobne oferty pracy

Protokolant sądowy

wg programu Wymagania inne: wymagania: wykształcenie min. średnie kandytdat staz 6 mies brak gwarancji zatrudnieni Program RPO

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Lokalizacja: opolskie / Nysa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy-staż.

Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy-staż.

Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

Data dodania: 2022-05-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Grójec