Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Nysa
Ogłoszenie o naborze Nr 97461

Warunki pracy

- Praca w terenie - Praca przy komputerze - Stres związany z różnorodnością zagadnień i kontaktami z podmiotami - Wyjazdy samochodem służbowym - Lokalizacja miejsca pracy - parter - Bariery architektoniczne - Konieczność poruszania się po schodach - Brak wind - Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych - Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przyjmuje i rejestruje zgłoszenia o chorobach zakaźnych zwierząt, wspomaga działania wykrywające, kontrolujące i likwidujące choroby zakaźne zwierząt (wskazane przepisami prawa weterynaryjnego) w celu ich zwalczania
 • Realizuje zadania wynikające ze współpracy z ARiMR oraz organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sprawowanego nadzoru.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i innych dokumentów
 • Prowadzi określone przepisami postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych w pobranych próbach
 • Pracuje w systemach komputerowych stosowanych w PIW, aktualizacja bazy danych i rejestrów
 • Sprawuje nadzór nad przemieszczaniem i przywozem zwierząt w tym kontroli stanu ich zdrowia, w celu zabezpieczenia przed chorobami zakaźnymi zwierząt
 • Pobiera próbki do badań laboratoryjnych, organizuje i nadzoruje monitoring chorób odzwierzęcych
 • Sporządza obowiązujące dokumentacje i sprawozdawczość z powierzonych obowiązków
 • Sprawuje kontrolę podmiotów nadzorowanych
 • Kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz prowadzi wymaganą dokumentację w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna).
 • Zdolność analityczcnego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie

Data dodania: 2022-04-25

Miejsce pracy: opolskie / Nysa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy