Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Ciechanów
Ogłoszenie o naborze Nr 98685

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.oo do 16.oo w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ciechanowie oraz poza nią - wyjazdy służbowe ( kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Kontakt z klientem zewnętrznym. Urząd nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Kontakt ze zwierzętami, kontakt z materiałem biologicznym.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli działalności wymagającej nadzoru powiatowego lekarza weterynarii, w zakresie bezpieczeństwa żywności i przestrzegania przez podmioty warunków weterynaryjnych w szczególności transport produktów pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwo w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego (pośrednicy papierowi), skup dziczyzny, łowiectwo wraz z prowadzeniem rejestrów podmiotów nadzorowanych w tym zakresie,
 • przyjmowanie zgłoszeń o ubojach na użytek własny oraz prowadzenie rejestru ubojów,
 • sporządzanie projektu planu kontroli okresowych w nadzorowanych podmiotach,
 • prowadzenie postepowań administracyjnych oraz sporządzanie projektów decyzji odnośnie przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie szkoleń dla lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego wyznaczonych do czynności w nadzorowanych przez PLW podmiotach w zakresie zadań zespołu,
 • obsługa programu komputerowego E-KLIENT, MPCPIW, CELAB, w tym pobieranie prób do badań,
 • obsługa systemu RASFF na terenie powiatu w zakresie kontrolowanych podmiotów,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie zadań zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej (zootechniczne).
W przypadku lekarza weterynarii wymagane jest prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego znajomość prawa weterynaryjnego i administracyjnego,
dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie

  Data dodania: 2022-05-13

  Miejsce pracy: mazowieckie / Ciechanów