Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Modelowania i Prognozowania Ruchu, w Departamencie Analiz Transportowych i Programowania

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Modelowania i Prognozowania Ruchu, w Departamencie Analiz Transportowych i Programowania
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 20/2022

Podstawowe obowiązki:

 • Realizacja działań związanych z budową, utrzymaniem i aktualizacją międzygałęziowego modelu ruchu dla sektora transportu;
 • Realizacja działań w zakresie prowadzenia analiz strategicznych programów rządowych i ich projektów, w tym przygotowywanie krajowych prognoz ruchu;
 • Pomoc w realizacji działań związanych ze sporządzaniem analiz dla sektora transportu w zakresie wydajności systemu transportowego, mobilności, porównawczych wariantów inwestycyjnych oraz analiz prognostycznych ruchu dla sektora transportowego;
 • Udział w pracach nad procesem standaryzacji systemowego zbierania danych transportowych zasilających międzygałęziowy Krajowy Model Ruchu;
 • Współpraca z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami realizującymi kompleksowe Plany Transportowe;
 • Pomoc w przygotowaniu informacji dotyczących projektów transportowych współfinansowanych ze środków wspólnotowych w zakresie analiz popytu i podaży dla różnych gałęzi transportu oraz prognoz ruchu dla poszczególnych projektów współfinansowanych ze środków EU.

Wymagania niezbędne:

 • Na stanowisko Inspektor wymagane wykształcenie średnie;
 • Na stanowisko Starszy Inspektor wymagane wykształcenie wyższe i minimum 1 rok stażu pracy lub wykształcenie średnie i minimum 4 lata stażu pracy;
 • Na stanowisko Specjalisty wymagane wykształcenie wyższe i minimum 2 lata stażu pracy;
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne;
 • Praca w oprogramowaniu dedykowanemu modelowaniu ruchu (PTV VISUM).

Wymagania dodatkowe:

 • Biegła znajomość MS EXCELL;
 • Umiejętność budowy, obsługi i pracy na bazach danych, np. MS ACCESS;
 • Znajomość programów do tworzenia, edycji, analizowania i wyświetlania danych geoprzestrzennych (GIS);
 • Znajomość zagadnień związanych z tematyką modelowania i prognozowania ruchu;
 • Znajomość zagadnień związanych ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi i mobilnością ludności;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i przygotowywania zbiorczych analiz, raportów i opracowań pisemnych oraz prezentacji wyników raportów;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dokładność, staranność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Data dodania: 2022-04-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa