Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Departamencie Projektów Kolejowych, w Wydziale Projektów Taborowych i POPW

Ogłoszenie o rekrutacji
na czas określony do 31/12/2023, w wymiarze pół etatu
na stanowisko:
Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Departamencie Projektów Kolejowych, w Wydziale Projektów Taborowych i POPW
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 8/2023

Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy.
Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną
Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
U nas możesz pracować z domu w formie pracy zdalnej (telepracy) w formule 50/50.


Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> Benefity i udogodnienia.


Podstawowe obowiązki:

 • Prowadzenie spraw w zakresie wdrażania i realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innych programów i instrumentów wdrażanych przez CUPT;
 • Wsparcie pracowników Wydziału w procesie archiwizacji;
 • Współudział w zadaniach bieżących Wydziału;
 • Wykonywanie innych zleconych zadań.

Wymagania niezbędne:

 • Inspektor wymagane wykształcenie średnie, nie wymagany staż pracy.
 • Starszy Inspektor wymagane wykształcenie średnie i staż pracy min. 4 lata lub wykształcenie wyższe i staż pracy minimum 1 rok.
 • Specjalista/ wymagane wykształcenie wyższe i staż pracy minimum 2 lata.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość programów biurowych.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Staranność i jakość pracy.
 • Umiejętność analizy i interpretacja danych.
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy przy realizowanych zadaniach.
 • Komunikacja.
 • Współpraca.
 • Zorientowanie na realizację zadań i osiąganie celów

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie)

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy."

................................................

Podpis kandydata do pracy

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

................................................

Podpis kandydata do pracy

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania:

 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Termin składania Aplikacji upływa w dniu 24/02/2023 r.


Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i...

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-13

Więcej informacji

Inspektor

Warunki pracy praca w administracyjno – biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, miejsce pracy na VIII piętrze w siedzibie Inspektoratu, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro. Zakres zadań...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2023-03-13

Więcej informacji

Inspektor

Warunki pracy - praca biurowa - wymuszona pozycja ciała - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin - naturalne i sztuczne oświetlenie - przy wejściu do budynku lub w budynku znajduje się winda Zakres zadań wprowadza dane do Krajowego Systemu...

Firma: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Lokalizacja: mazowieckie / Ostrołęka

Data publikacji: 2023-03-13

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Data dodania: 2023-02-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy