Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 87182

Warunki pracy

· praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
· na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
· praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
· większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
· podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
· pokój biurowy mieści się na IV piętrze budynku,
· brak podjazdów, toalety i przejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi postępowanie administracyjne i przygotowuje projekty decyzji i postanowień poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów w celu skreślenia lub wpisania do rejestru zabytków ruchomych woj. pomorskiego
 • prowadzi rejestr i ewidencję zabytków ruchomych w celu dostarczenia aktualnych informacji oraz monitorowania stanu prawnego zabytkowych obiektów ruchomych
 • prowadzi kontrole i oględziny terenowe zabytków ruchomych pod kątem ich kwalifikacji do wpisu lub skreślenia z rejestru zabytków, także stanu zachowania i postępujących zagrożeń oraz przygotowuje projekty decyzji związanych z realizacją ww. zaleceń
 • wydaje pozwolenia na czasdowy wywóz zabytków za granicę w celu zapewnienia nadzoru konserwatorskiego związanego z nielegalnym wywozem zabytków za granicę, w tym oceny czasu powstania zabytkowych i współczesnych dzieł sztuki w celu dopuszczenia do wywozu za granicę obiektów , które nie wymagają pozwolenia na wywóz zabytków za granicę
 • prowadzi kontrole i oględziny zabytków pod kątem ich weryfikacji i dopuszczenia do wywozu za granicę związanego z wydaniem ocen czasu powstania oraz stałych i czasowych pozwoleń na wywóz zabytków za granicę również w ramach porozumienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego przywozu i wywozu zabytków za granicę
 • wydaje opinie dotyczące ochrony i przeznaczenia zabytków ruchomych i ruchomych zabytków techniki
 • wydaje zaświadczenia o włączeniu pojazdów do ewidencji zabytków ruchomych woj. pomorskiego na podstawie prowadzonej ewidencji w celu dostarczenia aktualnych informacji właścicielom zabytkowych pojazdów
 • sporządza roczne sprawozdanie w tym z prowadzonych postępowań administracyjnychcelem dostarczenia bieżącej informacji z realizacji zadań z obszaru zabytkó ruchomych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu historii sztuki, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w zawodzie
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • i. niemiecki
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Data dodania: 2021-11-08

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy