Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 98683

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa ,kontakt z klientem zewnętrznym, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Zakres zadań

 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących wpisu do rejestru zabytków ruchomych oraz przygotowanie dla Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektów decyzji w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków ruchomych,
 • Bierze udział w postępowaniach dotyczących włączenia lub skreślenia zabytków z ewidencji zbytków,
 • Bierze udział w postępowaniach kontroli zabytków ruchomych w miejscu ich przechowywania w celu stwierdzenia stanu zachowania i prawidłowości warunków przechowywania zabytku, formułowanie zaleceń pokontrolnych i przygotowanie projektów decyzji związanych z realizacją tych zaleceń, prowadzenie działań w sprawach dotyczących wykonywania nakazów konserwatorskich,
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję w zakresie spraw objętych zakresem czynności w tym sporządza projekty decyzji, postanowień, opinii, zaświadczeń, prowadzi sprawozdawczość,
 • Opracowuje, gromadzi i udostępnia dokumentację obiektów zabytkowych ze zbiorów WUOZ w celu popularyzacji wiedzy o zabytkach,
 • Dygitalizuje zbiory będące w zasobach WUOZ w Łodzi,
 • Przygotowuje projekty zaświadczeń dotyczących form ochrony konserwatorskiej dla zabytków ruchomych,
 • Prowadzi nadzór nad zbiorem dokumentacji dotyczącej zabytków ruchomych,
 • Współprowadzi archiwum urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki, konserwatorstwo, konserwacja zabytków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość procedur administracyjnych, przepisów w zakresie ochrony zabytków i dziedzin pokrewnych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Biegła umiejętność obsługi komputera pakiet MS Office,
 • Sumienność,rzetelność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy kat. "B"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zainteresowanie tematyką dot.ochrony zabytków
 • komunikatywność

Podobne oferty pracy

Pracownik administracyjno-biurowy

Zapoznanie się z przepisami BHP i PPOŻ. Zapoznanie sie z regulaminem organizacyjnym i strukturą PGW WP. Zapoznanie się z organizacją i działaniem NW Grodzisk Mazowiecki. Pomoc w prowadzeniu dziennika korespondencji wychodzącej oraz przygotowywanie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Lokalizacja: mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy

1.Dołączanie korespondencji do akt;2.Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji;3.Porządkowanie, zszywanie i układanie akt spraw;4.Przygotowywanie akt do archiwum, zakładanie akt zastępczych, rozpisywanie terminów, rozpraw, sporządzanie wokand, wykonywanie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Lokalizacja: pomorskie / Kartuzy

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni

TERMIN SKŁADANIA CV: 6 czerwca 2022r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, melioracje wodne, budownictwo, ma min. roczne doświadczenie zawodowe, ma praktyczną...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Data dodania: 2022-05-13

Miejsce pracy: łódzkie / Łódź

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy