Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DZN/02/21

Stanowisko pracy ds. orzecznictwa i wykonywania uprawnień wierzyciela

 

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania.
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie projektów rozpatrzenia, jako organ wyższego stopnia, odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez dyrektorów oddziałów regionalnych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów oddziałów regionalnych w sprawach dotyczących odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w zakresie należności ustalonych w drodze decyzji administracyjnych, z tytułu kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy.
 • Przygotowywanie projektów rozpatrzenia jako organ wyższego stopnia, zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów oddziałów regionalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Przygotowywanie projektów rozpatrzenia zażaleń na postanowienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w innych wydziałach Departamentu Zarządzania Należnościami, na zasadzie art. 17 § 1a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Przygotowywanie projektu stanowiska co do zasadności skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie Prezesa ARiMR oraz rozstrzygnięcia w przypadku potrzeby jej uwzględnienia w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Przygotowywanie projektów: decyzji, umów i oświadczeń w sprawie umarzania należności z tytułu: płatności wynikających z działań Wspólnej Polityki Rolnej,; środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z wyżej wymienionych funduszy - na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
 • Przygotowywanie projektów: decyzji, umów i oświadczeń lub innych pism w sprawie umarzania należności z tytułu płatności wynikających z funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.
 • Przygotowywanie w ramach kompetencji Wydziału projektów odpowiedzi i wyjaśnień dla organów kontrolnych i audytowych oraz współpraca z ww. organami w zakresie wdrożenia wydanych zaleceń i rekomendacji w zakresie stosowania przepisów prawa regulujących dochodzenie należności.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w Centrali w zakresie dochodzenia i rozliczania należności WPR w zakresie stosowania przepisów prawa regulujących dochodzenie należności.
 Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe – prawnicze, administracyjne,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • co najmniej 6 miesięczny staż pracy,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucjach administracji publicznej, jednostkach sektora finansów publicznych, sądach administracyjnych / powszechnych, innych podmiotach publicznych i prywatnych,
 • praktyczna znajomość zagadnień i problematyki z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego,
 • znajomość zagadnień i problematyki z zakresu windykacji należności, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wymagania pożądane:

 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność podejmowania decyzji i argumentowania określonych rozwiązań,
 • dokładność w wykonywaniu zadań.

Podobne oferty pracy

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami

Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności WPR Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika Oferujemy: Przejrzyste zasady wynagradzania. Możliwości rozwoju zawodowego i...

Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data dodania: wczoraj

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy