Główny specjalista

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 73317

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym

 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie

 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)

 • sporadyczne wyjazdy zazwyczaj pojazdami służbowymi 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji na terenach zamkniętych służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz na obszarach kolejowych i zamkniętych terenach kolejowych.
 • Prowadzi sprawy w celu przyjęcia zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji na terenach zamkniętych służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz na obszarach kolejowych i zamkniętych terenach kolejowych.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie usuwania pomników propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.
 • Udziela odpowiedzi z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych dla inwestycji na terenach zamkniętych służących obronności i bezpieczeństwu Państwa oraz na obszarach kolejowych i zamkniętych terenach kolejowych.
 • Udziela odpowiedzi z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych oraz odpowiedzi na skargi.
 • Przygotowuje odpowiedzi na odwołania w celu przekazania sprawy wraz z aktami do rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Przekazuje odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze budownictwa
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: Prawa budowlanego, KPA, o dostępie do informacji niejawnych, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, o drogach publicznych, o obszarach morskich, o transporcie kolejowym
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne
 • komunikatywność, umiejętność logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień budowlanych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Data dodania: 2021-01-19

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy