Główny specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 86835

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i typowych urządzeń biurowych oraz nadzór prac modernizacyjno-remontowych

 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu

 • wyjazdy służbowe do delegatur Urzędu na terenie województwa

 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność

 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarnych w budnku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • monitoruje i kontroluje stan techniczny administrowanych nieruchomości
 • nadzoruje realizację inwestycji i remontów we współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego
 • przygotowuje i koordynuje dokumentację administracyjno-techniczną niezbędną w procesie remontowo-inwestycyjnym
 • sporządza wnioski o udzielenie zamówień publicznych oraz sprawuje nadzór nad jakością wykonanych usług przez firmy zewnętrzne
 • zleca naprawy konserwatorskie w obiektach, usuwanie awarii i ich skutków w celu prawidłowego funkcjonowania administrowanych nieruchomości
 • zapewnia przestrzeganie terminów okresowych kontroli budynków i urządzeń
 • rozlicza wykonane zadania inwestycyjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji i remontów
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, Kpa, Kodeks Cywilny
 • znajomość programów do kosztorysowania
 • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • odporność na stres
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • efektywna komunikacja
 • umiejętność negocjacji
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Data dodania: 2021-11-02

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy