Główny specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 72481

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa, o normatywnej ilości stopni, z poręczami

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 80 cm

 • w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane ze sporządzaniem oraz dokonywaniem zmian w planie finansowym dysponenta III stopnia, udziela informacji i pełni funkcję doradczą w zakresie poprawności i zgodności sporządzania oraz dokonywania zmian w planie finansowym w celu prawidłowej i terminowej realizacji budżetu dysponenta III stopnia
 • tworzy bieżące analizy wykorzystania środków na wynagrodzenia oraz inne bieżące i okresowe raporty, analizy i oceny przebiegu wykonania i zaangażowania w ramach planu finansowego dysponenta III stopnia w celu bieżącej kontroli i monitorowania realizacji wydatków budżetowych
 • obsługuje informatyczny system budżetu państwa Trezor w zakresie planowania, zarządzania projektem planu i planem finansowym w celu dostarczenia informacji o realizacji procesu planowania dysponenta III stopnia
 • opracowuje odpowiedzi i kompletuje dokumenty w zakresie właściwości oddziału na zapytania skierowane przez kontrole wewnętrzne, zewnętrzne oraz audyt
 • współuczestniczy w inwentaryzacji w zakresie właściwości oddziału w celu uzgodnień, potwierdzeń i przygotowań ewidencji księgowej do zamknięcia ksiąg
 • opracowuje i przygotowuje wewnętrzne procedury w zakresie procesów realizowanych przez oddział
 • prowadzi korespondencję oddziału i głównego księgowego, przygotowuje odpowiedzi na wpływającą korespondencję głównego księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku pracy w obszarze księgowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość obsługi programów księgowych
 • umiejętność sprawnego organizowania pracy
 • biegła znajomość Microsoft Excel
 • terminowość i rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu: Kpa, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • efektywna komunikacja
 • radzenie sobie ze stresem
 • umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian
 • umiejętność efektywnego przekazywania informacji

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2021-01-06

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy