Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Giżycko
Ogłoszenie o naborze Nr 76527

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-praca przy komputerze;


-praca związana z obsługą wyposażenia badawczego;


-wyjazdy służbowe krajowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - brak drzwi o odpowiedniej szerokości;


-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Koordynowanie działań w zakresie potwierdzania ważności wyników badań biologicznych (oznaczanie fitoplanktonu, fitobentosu, makrobezkręgowców bentosowych i makrofitów) wód powierzchniowych wykonywanych w Centralnym Laboratorium Badawczym na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska.
 • Weryfikacja i aktualizacja metodyk badawczych stosowanych w CLB.
 • Koordynowanie porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości w zakresie badań biologicznych oraz ocena usługi badań biegłości dotychczasowych i nowych organizatorów pod względem wymagań normy PN-EN ISO 17043;
 • Nadzorowanie szkoleń biologów CLB w zakresie pobierania i oznaczania fitoplanktonu, fitobentosu, makrobezkręgowców bentosowych i makrofitów z uwzględnieniem opracowywania wyników po względem statystycznym.
 • Współudział w opracowaniu wytycznych do przeprowadzenia walidacji oznaczanych badań biologicznych i sposobu wyznaczenia niepewności tych oznaczeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu biologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z hydrobiologią wód
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość metod badań biologicznych
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-04-01

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Giżycko