Główny specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76827

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- przeprowadzenie kontroli w jednostkach zewnętrznych.


 


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na niskim parterze. Wejścia na niski parter nie spełniają wymagań dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Pomieszczenia higieniczno - sanitarne na niskim parterze nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór i kontroluje działalność organów administracji geodezyjno-kartograficznej
 • kontroluje jednostki wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego
 • kontroluje prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane na terenie województwa w zakresie zgodności ich wykonywania z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie uprawnień zawodowych z zakresu 1 lub 2 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień zawodowych z zakresu 1 i 2 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat w obszarze wykonawstwa geodezyjnego

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Data dodania: 2021-04-24

Miejsce pracy: podlaskie / Białystok

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy