Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 69627

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie Laboratorium,
- praca przy komputerze;
- praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego,
- wyjazdy służbowe krajowe,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazdu do budynku, toalety, oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • Nadzorowanie, koordynowanie i organizacja badań fizykochemicznych w celu zapewnienia wykonania badań zgodnie z planem pracy, wykonywanie prac pomiarowych w Laboratorium zgodnie z posiadanymi upoważnieniami,
 • Nadzór nad stosowanym wyposażeniem pomiarowym,
 • Nadzorowanie, prowadzenie i dokumentowanie wewnętrznej kontroli jakości badań, weryfikacja wyników badań,
 • Opracowywanie zleconych przez bezpośredniego przełożonego procedur i instrukcji roboczych dotyczących wykonywanych badań,
 • Ustalanie programu sprawdzania i wzorcowania wewnętrznego stosowanego wyposażenia pomiarowego,
 • Dobór i wdrażanie metod badawczych. Ustalanie programów potwierdzania lub walidacji metod badawczych.
 • Wykonywanie analiz fizykochemicznych zgodnie z ustalonym zakresem upoważnienia i harmonogramem ustalającym podział wykonywanych badań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium wykonującym badania próbek metodami instrumentalnymi i fizykochemicznymi,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel),
 • znajomość funkcjonowania systemu zarządzania PN-EN ISO/ICE 17025,
 • biegła znajomość metod i technik dotyczących analiz fizykochemicznych,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2020-10-05

Miejsce pracy: podlaskie / Białystok

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy