Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 81090

Warunki pracy

Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca w laboratorium w warunkach narażenia na kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym.

Zakres zadań

 • Wykonuje badania genetyczne zgodnie z obowiązującą procedurą badań ze specjalności genetyka sądowa
 • Uczestniczy w czynnościach procesowo - kryminalistycznych
 • Uczestniczy w testach biegłości
 • Wdraża nowe metody badawcze oraz doskonali procedury
 • Realizuje audyty wewnętrzne
 • Prowadzi dokumentację dotycząca wykonywanych badań
 • Przygotowuje materiały archiwalne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunek biologia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej roku pracy w laboratorium przy realizacji badań ze specjalności genetyka sądowa
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność i kreatywność
 • Asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
 • Sprawna obsługa komputera
 • Znajomość podstawowych przepisów dot. służby cywilnej
 • Ogólna wiedza z zakresu kryminalistyki
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie wykonywania czynności procesowo - kryminalistycznych przez pomocników organu procesowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język angielski poziom A1 (znajomość umożliwiająca obsługę urządzeń oraz czytanie i rozumienie literatury przedmiotu)
 • Przeszkolenie z obsługi analizatora genetycznego, aparatu Real-Time PCR, termocyklera
 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter...

Firma: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych stres związany z obsługą klientów zewnętrznych stanowisko znajduje się na III piętrze budynku biurowego stanowisko pracy wyposażone...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych, - praca w trudnych warunkach (na wysokości, nad wodą, pod ruchem, w pobliżu...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Data dodania: 2021-07-11

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy