Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 83331

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- praca w szczególnie trudnych warunkach,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


- bariery architektoniczne- brak windy,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.


 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy dotyczące realizacji zadań mostowych, w zakresie przebudowy remontów oraz ochrony drogowych obiektów inżynierskich, kontroluje wykonawstwo robót, w tym wykonuje zadania związane z realizacją programów rządowych. Współpracuje z Rejonami w zakresie przebudów, remontów oraz ochrony obiektów inżynierskich w tym wykonuje zadania związane z realizacją programów rządowych,
 • weryfikuje i określa potrzeby w zakresie rzeczowym i finansowym na remonty, przebudowę i ochronę drogowych obiektów inżynierskich, w tym wykonuje zadania związane z realizacją programów rządowych,
 • uzgadnia i opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestniczy w Radach Technicznych, w tym wykonuje zadania związane z realizacją programów rządowych. Współpracuje w zakresie przygotowania zadań mostowych oraz konsultuje i opiniuje proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, w tym wykonuje zadania związane z realizacją programów rządowych,
 • bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • przygotowuje materiały przetargowe, opracowuje część techniczną dokumentacji przetargowych na potrzeby realizacji zadań mostowych,
 • opiniuje wnioski o umieszczenie urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich oraz ustala warunki techniczne lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na tych obiektach,
 • prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • prowadzi sprawy i wykonuje czynności związane z przygotowaniem ochrony i ochroną przeciwlodową i przeciwpowodziową mostów. Współpracuje z komórką organizacyjną ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych przy planowaniu i realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe mostowe lub drogowo - mostowe lub budowlane,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z projektowaniem obiektów mostowych lub/i budową obiektów mostowych lub/i utrzymaniem obiektów mostowych
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie: budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, oraz Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego,
 • umiejętność biegłej obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracji obszaru działania Oddziału,

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-08-24

Miejsce pracy: opolskie / Opole

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy