Główny specjalista

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110770

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner

 • Inne informacje: budynek jest klimatyzowany

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu typu pojazdu kolejowego lub pojazdu kolejowego (w tym odnowienia zezwolenia, nowego zezwolenia, rozszerzenia obszaru użytkowania), udzielenia odstępstwa od obowiązku stosowania TSI, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Analizuje i ocenia dokumentację techniczną pojazdów kolejowych, dokumentację z procesu oceny zgodności podsystemów ruchomych z wymaganiami zasadniczymi, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania, zmiany i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.
 • Przygotowuje informacje z zakresu stosowania przepisów prawa dotyczących interoperacyjności systemu kolejowego, w szczególności w zakresie wprowadzania do obrotu, eksploatacji i modernizacji pojazdów kolejowych w odniesieniu do inwestycji współfinansowanych ze środków UE.
 • Współpracuje merytorycznie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi UTK w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i interoperacyjnością transportu kolejowego oraz nadzorem rynku.
 • Reprezentuje Prezesa UTK w ramach współpracy na forum krajowym i międzynarodowym (w tym w szczególności w kontaktach z Agencją Kolejową UE) w zakresie zagadnień dotyczących interoperacyjności systemu kolei, spójności technicznej oraz problematyki rynku wewnętrznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w transporcie kolejowym lub w administracji publicznej
 • Znajomość budowy pojazdów kolejowych
 • Znajomość technicznych specyfikacji interoperacyjności
 • Znajomość zagadnień z zakresu oceny zgodności taboru kolejowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)
 • Umiejętność redagowania pisemnych informacji kierowanych do interesariuszy
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Młodszy Specjalista w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej

  Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie minimum średnie o profilu geograficzno-hydrologicznym, zna przepisy ustaw: Prawo Wodne, Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Ustawa o żegludze śródlądowej, posiada prawo...

  Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista ds. ds. administracyjnych w Wydziale Planowania i Koordynacji Eksploatacji

  Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, administracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje, zarządzanie, posiada...

  Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista ds. utrzymania wód i obiektów hydrotechnicznych

  Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: administracja, rachunkowość i finanse, inżynieria środowiska, zarządzanie posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w...

  Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

  Data dodania: 2022-11-20

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy