Główny specjalista

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110859

Warunki pracy


 • Krajowe wyjazdy służbowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach naruszenia praw pacjentów
 • Rozpatruje skargi i wnioski pacjentów, przyjmuje pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do Biura
 • Sporządza projekty pism w przedmiocie: a) wskazania wnioskodawcom przysługujących środków prawnych, b) przekazania sprawy zgodnie z właściwością, c) niepodjęcia sprawy
 • Przygotowuje projekty: a) odpowiedzi na skargi, o których mowa w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, b) ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem przedłożenia Radzie Ministrów
 • Przygotowuje projekty wystąpień: a) do podmiotów leczniczych oraz innych instytucji lub organów administracji publicznej celem weryfikacji zasadności wszczęcia postępowania lub podjęcia innych czynności przez Rzecznika, b) Rzecznika Praw Pacjenta do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności Rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta, c) Rzecznika do organu nadrzędnego nad jednostką – w której działalności Rzecznik stwierdził naruszenia praw pacjenta – z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa, d) Rzecznika Praw Pacjenta do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów
 • Bierze udział w zbadaniach spraw na miejscu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze orzeczniczym, kontrolnym w administracji publicznej, w obszarze związanym z ochroną zdrowia, w obsłudze prawnej lub w zakresie zastępstwa procesowego
 • Znajomość przepisów w zakresie praw pacjenta i odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, w szczególności ustaw: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z aktami wykonawczymi, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o działalności leczniczej
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, postępowania administracyjnego oraz skarg i wniosków
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność czynnego słuchania i analizowania przekazywanych informacji
 • Otwarte podejście do klienta
 • Umiejętność argumentowania i przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Asertywność
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy Specjalista / Główny Specjalista

  Kogo szukamy Szukamy osoby na stanowisko Starszy Specjalista / Główny Specjalista Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat Jaki jest adres miejsca pracy? Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa Czym będziesz się zajmować?...

  Firma: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Grzybowska 45

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

  Co będzie należało do Twoich obowiązków: prowadzenie spraw administracyjnych Opery, w tym administrowanie obiektami oraz pomieszczeniami wynajmowanymi; prowadzenie ewidencji środków trwałych; sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w...

  Firma: WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

  Stanowisko pracy ds. odwołań Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w największej agencji płatniczej w...

  Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

  Data dodania: 2022-11-20

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy