Główny specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110870

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: VI p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt
w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy
dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty okresowych i doraźnych analiz ekonomiczno-finansowych spółek z obszaru rynku finansowego, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister, a także analizy porównawcze tych spółek z innymi podmiotami rynku finansowego
 • Przygotowuje opinie i stanowiska o projektach, zdarzeniach i zmianach mogących mieć wpływ na prowadzoną przez Ministra politykę właścicielską, w stosunku do spółek z obszaru rynku finansowego, w których Minister wykonuje prawa z akcji i udziałów
 • Monitoruje krajowe i międzynarodowe inicjatywy z obszaru rynku finansowego i instytucji finansowych oraz analizuje materiały, raporty, opracowania dotyczące tej tematyki
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi (m.in. ekspertami, instytucjami, ośrodkami badania opinii publicznej), w związku z prowadzonymi analizami i badaniami
 • Analizuje projekty aktów prawnych, inicjatyw strategicznych i rządowych oraz dokumenty regulujące funkcjonowanie krajowych rynków finansowych oraz systemu finansowego, w tym w zakresie oceny wpływu i skutków zmian regulacyjnych na działalność instytucji finansowych, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie analiz ekonomicznych lub regulacji rynku finansowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień z obszaru funkcjonowania instytucji rynku finansowego
 • Znajomość regulacji rynku finansowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej instytucji finansowych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi MS Excel
 • Umiejętności interpersonalne: samodzielnego prowadzenia prac analitycznych, pracy pod presją czasu, wypracowania i prezentacji własnego stanowiska, argumentowania, pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy • praca samodzielna biurowo-administracyjna, • praca w siedzibie urzędu, • praca w pomieszczeniu biurowym, • praca w godzinach 8:15 – 16:15, • stanowisko pracy starszego specjalisty zlokalizowane jest na I piętrze budynku, • dojścia i...

  Firma: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2022-11-13

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

  Data dodania: 2022-11-20

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy