Główny specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110379

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie koprupcją.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad eksploatacją, naprawami i bieżącą konserwacją obiektów MRiPS, w tym przygotowuje i prowadzi nadzór merytoryczny nad umowami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu.
 • Sporządza dokumentację niezbędną do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym prowadzi sprawy związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia wraz z określeniem szacunkowych kosztów przeznaczonych na realizację zamówienia oraz bierze udział w Komisjach Przetargowych związanych z zamówieniem na wykonanie przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych.
 • Opracowuje projekty planów inwestycyjnych i remontowych.
 • Prowadzi sprawy związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania nieruchomościami lub administrowania nieruchomościami lub remontów i inwestycji
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy Specjalista / Główny Specjalista

  Kogo szukamy Szukamy osoby na stanowisko Starszy Specjalista / Główny Specjalista Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat Jaki jest adres miejsca pracy? Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa Czym będziesz się zajmować?...

  Firma: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Grzybowska 45

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

  Co będzie należało do Twoich obowiązków: prowadzenie spraw administracyjnych Opery, w tym administrowanie obiektami oraz pomieszczeniami wynajmowanymi; prowadzenie ewidencji środków trwałych; sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku w...

  Firma: WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

  Stanowisko pracy ds. odwołań Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w największej agencji płatniczej w...

  Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2022-11-13

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy