Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109847

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- krajowe wyjazdy służbowe,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Uczestniczenie w planowaniu rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych poprzez: opiniowanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz programów inwestycji, uzgadnianie koncepcji architektonicznych, udział w posiedzeniach Komisji Techniczno-Ekonomicznych, opiniowanie zmian do budżetu w zakresie realizowanych inwestycji
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych poprzez: monitorowanie postępu robót, wizytacje placu budowy, analizę sprawozdań z realizacji budżetu, analizę i opiniowanie wniosków w zakresie zmian kosztów zadań oraz zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, analizę rozliczeń zadań zakończonych
 • Sporządzanie programu wizytacji i przeprowadzanie wizytacji w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia zadań inwestycyjnych oraz przygotowywanie wniosków końcowych
 • Dokonywanie oceny pod względem technicznym istniejącej bazy lokalowej i przygotowywanie wniosków w zakresie zabezpieczenia bazy lokalowej dla jednostek z obszaru nadzorowanych apelacji
 • Sporządzanie opinii w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a mianowicie: zakupu, sprzedaży, najmów, przejęcia w trwały zarząd oraz wygaśnięcia trwałego zarządu
 • Opiniowanie wniosków dotyczących zmian organizacyjnych sądów oraz zmian ich struktur wewnętrznych pod względem dostosowania bazy lokalowej
 • Udział w przygotowywaniu planów rocznych i wieloletnich inwestycji w podległych jednostkach
 • Przygotowywanie informacji, opracowań i odpowiedzi wynikających z bieżących potrzeb Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i innych urzędów oraz odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski oraz sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych będących we właściwości wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu realizacji zadań inwestycyjnych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • Zorientowanie na osiąganie celów, Doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, Pozytywne podejście do klienta, Otwartość na zmiany, Radzenie sobie z presją, Umiejętność współpracy, Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość zasad planowania, rozliczania inwestycji budowlanych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2022-11-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy