Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98723

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opiniuje dokumenty programowe i strategiczne, w tym dokumenty UE, w obszarze polityki rozwoju, polityki regionalnej i spójności z uwzględnieniem ram finansowych określonych na potrzeby ich realizacji.
 • Opiniuje krajowe akty prawne oraz dokumenty UE z obszaru prowadzenia polityki rozwoju, polityki regionalnej i strukturalnej obejmujące perspektywę finansową 2014-2020 oraz 2021-2027.
 • Prowadzi analizy i sporządza projekty opinii do projektów aktów prawnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego pod kątem ich wpływu na gospodarkę i sektor finansów publicznych Polski.
 • Prowadzi sprawy związane z projektowaniem rozwiązań legislacyjnych w zakresie charakterystyki energetycznej budynków i budowli w celu oceny zgodności proponowanych rozwiązań z realizacją przepisów unijnych.
 • Analizuje i opiniuje dokumenty UE (rozporządzenia, wytyczne, dyrektywy) oraz raporty Komisji Europejskiej dotyczące prowadzenia polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem polityki regionalnej oraz przygotowuje opinie i wkłady do projektów stanowisk i instrukcji dotyczących dokumentów pozalegislacyjnych UE.
 • Uczestniczy w procesie negocjacyjnym w obszarze polityki regionalnej prowadzonym w ramach grup eksperckich UE.
 • Przygotowuje materiały na posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów, Rady Ministrów, sporządza notatki na posiedzenia kierownictwa ministerstwa Finansów, bierze udział w posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych, w powoływanych zespołach, komisjach, grupach międzyresortowych i komitetach w zakresie problematyki rozwoju regionalnego oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w tym zakresie.
 • Bierze udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich – celem prezentowania stanowiska Ministra Finansów z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku zarządzanie lub administracja lub ekonomia lub prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze polityki regionalnej, polityki rozwoju i spójności lub w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość systemu finansów publicznych
 • Znajomość zagadnień z obszaru polityki rozwoju, regionalnej i spójności, planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Umiejętność stosowania prawa w zakresie finansów publicznych i organizacji sektora finansów publicznych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: szkolenia generalne lub specjalistyczne z zakresu prowadzenia polityki rozwoju, w tym rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej lub z zakresu finansów publicznych

Podobne oferty pracy

Pracownik administracyjno-biurowy

Zapoznanie się z przepisami BHP i PPOŻ. Zapoznanie sie z regulaminem organizacyjnym i strukturą PGW WP. Zapoznanie się z organizacją i działaniem NW Grodzisk Mazowiecki. Pomoc w prowadzeniu dziennika korespondencji wychodzącej oraz przygotowywanie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Lokalizacja: mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy

1.Dołączanie korespondencji do akt;2.Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji;3.Porządkowanie, zszywanie i układanie akt spraw;4.Przygotowywanie akt do archiwum, zakładanie akt zastępczych, rozpisywanie terminów, rozpraw, sporządzanie wokand, wykonywanie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Lokalizacja: pomorskie / Kartuzy

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni

TERMIN SKŁADANIA CV: 6 czerwca 2022r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, melioracje wodne, budownictwo, ma min. roczne doświadczenie zawodowe, ma praktyczną...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy