Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98745

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Określa zasady oraz akceptuje projektowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym przetwarzanych w systemach teleinformatycznych ministerstwa oraz w obszarze cyberbezpieczeństwa, w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa informacji (w tym cyberbezpieczeństwa) resortu finansów.
 • Bierze udział w audytach bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych oraz w ocenie efektywności i skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w ministerstwie i jednostkach organizacyjnych.
 • Bierze udział w określaniu i opiniowaniu środków ochrony informacji w przypadku projektowania lub modyfikacji systemów teleinformatycznych ministerstwa, w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa informacji (w tym cyberbezpieczeństwa) resortu finansów.
 • Opiniuje i akceptuje dokumentacje bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych ministerstwa w zakresie projektowanych zabezpieczeń.
 • Współpracuje z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji oraz opiniuje procedury reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji, w tym dotyczące systemów i infrastruktury teleinformatycznych oraz cyberbezpieczeństwa.
 • Opracowuje zasady w zakresie zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji.
 • Dokonuje analizy zaistniałych incydentów, opracowuje raporty i wytyczne do wdrożenia zabezpieczeń.
 • Koordynuje realizację szkoleń w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku informatyka lub elektronika lub matematyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • Przeszkolenie w zakresie sieci i systemów operacyjnych Windows
 • Przeszkolenie w zakresie technologii zabezpieczeń systemów IT
 • Szczególne uprawnienie: posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczeniu do informacji niejawnych z klauzulą poufne oraz poświadczeń bezpieczeństwa NATO i UE „restricted” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość standardów z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • Znajomość zagadnień związanych z audytem bezpieczeństwa
 • Znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie na audytora wiodącego SZBI PN-EN ISO/IEC 27001
 • Przeszkolenie w zakresie ISO/IEC 27035-2:2016
 • Przeszkolenie w zakresie ISO/IEC 27043:2014
 • Przeszkolenie w zakresie Incident Response Manager
 • Przeszkolenie w zakresie ISO/IEC 27005
 • Przeszkolenie w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2
 • Wiedza z zakresu ITIL v. 3
 • Wiedza z zakresu zarządzania dostępem do systemów informatycznych
 • Wiedza z zakresu opracowywania i wdrażania procedur związanych z bezpieczeństwem informacji
 • Znajomość norm z rodziny ISO/IEC 31000
 • Znajomość norm z rodziny ISO/IEC 27000

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. administracyjnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa