Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98253

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- krajowe wyjazdy służbowe,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Uczestniczenie w planowaniu rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych poprzez: opiniowanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz programów inwestycji, uzgadnianie koncepcji architektonicznych, udział w posiedzeniach Komisji Techniczno-Ekonomicznej, opiniowanie zmian do budżetu w zakresie realizowanych inwestycji,
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych poprzez: monitorowanie postępu robót, wizytacje placu budowy, analizę sprawozdań z realizacji budżetu, analizę i opiniowanie wniosków w zakresie zmian kosztów zadań oraz zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, analizę rozliczeń zadań zakończonych,
 • Sporządzanie programu wizytacji i przeprowadzanie wizytacji w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia zadań inwestycyjnych oraz przygotowywanie wniosków końcowych,
 • Dokonywanie oceny pod względem technicznym istniejącej bazy lokalowej i przygotowywanie wniosków w zakresie zabezpieczenia bazy lokalowej dla jednostek z obszaru nadzorowanych apelacji,
 • Sporządzanie opinii w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a mianowicie: zakupu, sprzedaży, najmów, przejęcia w trwały zarząd oraz wygaśnięcia trwałego zarządu,
 • Opiniowanie wniosków dotyczących zmian organizacyjnych sądów oraz zmian ich struktur wewnętrznych pod względem dostosowania bazy lokalowej,
 • Udział w przygotowywaniu planów rocznych i wieloletnich inwestycji w podległych jednostkach,
 • Przygotowywanie informacji, opracowań i odpowiedzi wynikających z bieżących potrzeb Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i innych urzędów oraz odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski oraz sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych będących we właściwości wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu realizacji zadań inwestycyjnych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • Zorientowanie na osiąganie celów, Doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, Pozytywne podejście do klienta, Otwartość na zmiany, Radzenie sobie z presją, Umiejętność współpracy, Myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych,
 • uprawnienia budowlane projektowe, wykonawcze,
 • znajomość zasad planowania, rozliczania inwestycji budowlanych.
 • uprawnienia budowlane,

Podobne oferty pracy

Pracownik administracyjno-biurowy

Zapoznanie się z przepisami BHP i PPOŻ. Zapoznanie sie z regulaminem organizacyjnym i strukturą PGW WP. Zapoznanie się z organizacją i działaniem NW Grodzisk Mazowiecki. Pomoc w prowadzeniu dziennika korespondencji wychodzącej oraz przygotowywanie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Lokalizacja: mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy

1.Dołączanie korespondencji do akt;2.Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji;3.Porządkowanie, zszywanie i układanie akt spraw;4.Przygotowywanie akt do archiwum, zakładanie akt zastępczych, rozpisywanie terminów, rozpraw, sporządzanie wokand, wykonywanie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Lokalizacja: pomorskie / Kartuzy

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni

TERMIN SKŁADANIA CV: 6 czerwca 2022r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, melioracje wodne, budownictwo, ma min. roczne doświadczenie zawodowe, ma praktyczną...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2022-05-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy