Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98321

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, np.: krajowe wyjazdy służbowe do jednostek współpracujących, związane z koordynacją prac analitycznych,
  koniecznością ciągłego podnoszenia wiedzy niezbędnej do realizacji zadań
  analitycznych. Udział w spotkaniach m.in. z przedstawicielami organów KAS i
  poza ministerialnych w zakresie realizacji zadań analitycznych.

Zakres zadań

 • Rozwija produkty zaawansowanej analityki danych w oparciu o metody ilościowe: ekonometryczne, statystyczne, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji na potrzeby Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla zapewnienia identyfikacji ryzyka nadużyć, do przeciwdziałania przestępczości ekonomicznej oraz w celu dostarczenia bieżącej informacji zarządczej
 • Tworzy raporty oraz opracowuje metody wizualizacji danych w tym przygotowuje prognozy, wskaźniki oraz materiały analityczne na potrzeby wewnętrzne resortu
 • Sporządza informację zarządczą za pomocą technik analitycznych, technik wizualizacji danych w tym przygotowuje prognozy, wskaźniki oraz materiały analityczne na potrzeby wewnętrzne resortu
 • Bierze udział w inicjatywach analitycznych obejmujących istniejące dane w resorcie jak i pozyskuje nowe dane ze źródeł zewnętrznych oraz z innych instytucji administracji publicznej
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów i jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie zrozumienia potrzeb biznesowych i proponowania dostosowanych do nich nowych rozwiązań analitycznych oraz modyfikacji istniejących rozwiązań
 • Tworzy dokumentację analityczną w zakresie wykorzystywanych metod i narzędzi
 • Wspiera automatyzację i digitalizację procesów w Ministerstwie Finansów oraz komórkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej poprzez wykorzystanie istniejących oraz rozwój nowych produktów analityki danych
 • Opracowuje rozwiązania analityczne oparte o dane na bazie narzędzi klasy Big Data oraz baz i hurtowni danych oraz gromadzi wiedzę ekspercką w zakresie dostępnych rozwiązań technologicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z analizą i przetwarzaniem danych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne i swobodne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość relacyjnych baz danych, języka SQL i rozwiązań klasy Big Data lub hurtowni danych
 • Znajomość metod statystycznych
 • Znajomość języków programowania umożliwiających prowadzenie prac analitycznych i statystycznych: Python lub R
 • Umiejętność przetwarzania dużych wolumenów danych
 • Umiejętność wizualizacji danych i prezentowania wyników
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku informatyka lub matematyka lub ekonometria lub statystyka lub wyższe magisterskie uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu Big Data lub Data Science lub analityki danych
 • Znajomość narzędzi i technologii Big Data (np. Spark, PySpark, Hadoop, Hive,)
 • Znajomość narzędzi wizualizacji np. PowerBI lub RShiny lub Dash
 • Znajomość narzędzi Git lub GitHub lub JIRA

Podobne oferty pracy

Pracownik administracyjno-biurowy

Zapoznanie się z przepisami BHP i PPOŻ. Zapoznanie sie z regulaminem organizacyjnym i strukturą PGW WP. Zapoznanie się z organizacją i działaniem NW Grodzisk Mazowiecki. Pomoc w prowadzeniu dziennika korespondencji wychodzącej oraz przygotowywanie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Lokalizacja: mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy

1.Dołączanie korespondencji do akt;2.Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji;3.Porządkowanie, zszywanie i układanie akt spraw;4.Przygotowywanie akt do archiwum, zakładanie akt zastępczych, rozpisywanie terminów, rozpraw, sporządzanie wokand, wykonywanie...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Lokalizacja: pomorskie / Kartuzy

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni

TERMIN SKŁADANIA CV: 6 czerwca 2022r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, melioracje wodne, budownictwo, ma min. roczne doświadczenie zawodowe, ma praktyczną...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2022-05-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy