Główny specjalista

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97512

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Samodzielnie ustala lub koordynuje ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym w zakresie weryfikacji zgodności z wymaganiami weterynaryjnymi podmiotów prowadzących działalność: marginalną, lokalną i ograniczoną, rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednią, ubój na użytek własny, w celu ujednolicenia postępowania terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych oraz bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym dotyczących podmiotów prowadzących działalność: marginalną, lokalną i ograniczoną, rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednią, ubój na użytek własny, jak również gromadzenie danych oraz sporządzanie i analizowanie sprawozdań i zestawień dotyczących produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego oraz nadzoru nad tą produkcją.
 • Samodzielnie opracowuje lub koordynuje opracowania projektów instrukcji/wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii, a także projektów procedur dotyczących postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowych kontroli bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, w zakresie weryfikacji zgodności z wymaganiami weterynaryjnymi podmiotów prowadzących działalność: marginalną, lokalną i ograniczoną, rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednią, ubój na użytek własny
 • Przygotowuje audyty służb Komisji Europejskiej mających na celu weryfikację prawidłowego (zgodnego z wymaganiami UE) funkcjonowania nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność: marginalną, lokalną i ograniczoną, rolniczy handel detaliczny, jak również zakładami sektora spożywczego, udział w wyżej wymienionych audytach, opracowywanie wniosków pokontrolnych oraz uwag do raportów i zaleceń pokontrolnych.
 • Współpracuje z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących wymagań weterynaryjnych dla żywności pochodzenia zwierzęcego w celu realizacji zadań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, lub technologia żywności, lub biotechnologia, lub mikrobiologia, lub biologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji weterynaryjnej lub związanej ze zdrowiem publicznym lub jednostce naukowej lub jednostce badawczo-rozwojowej
 • Wiedza: znajomość przepisów unijnych i krajowych dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Kompetencje: samodzielność, inicjatywa, rzetelność, terminowość, komunikatywność.
 • Umiejętności: bardzo dobra organizacja pracy własnej, pracy w stresie i pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Protokolant sądowy

  wg programu Wymagania inne: wymagania: wykształcenie min. średnie kandytdat staz 6 mies brak gwarancji zatrudnieni Program RPO

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

  Lokalizacja: opolskie / Nysa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy-staż.

  Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy-staż.

  Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

  Data dodania: 2022-04-25

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa