Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97190

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • permanentna obsługa użytkowników systemu CRUM

Zakres zadań

 • Udziela wyjaśnień i interpretacji przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie Centralnego Rejestru Umów JSFP (CRUM), funkcjonowania rejestru oraz prowadzi korespondencję w tych sprawach
 • Prowadzi prace koncepcyjne dotyczące funkcjonowania CRUM oraz przygotowywania propozycji rozwiązań prawnych w zakresie prowadzenia CRUM
 • Wykonuje zadania związane z pełnieniem roli właściciela biznesowego w zakresie systemu teleinformatycznego rejestru umów JSFP
 • Przygotowuje i publikuje materiały szkoleniowe i informacyjne dla użytkowników CRUM oraz prowadzi szkolenia
 • Wykonuje zadania trzeciej linii wsparcia systemu dla jednostek sektora finansów publicznych, zobowiązanych do wprowadzania danych oraz użytkowników systemu przeglądających CRUM, zarządza użytkownikami CRUM
 • Współpracuje z Centrum Informatycznym Resortu Finansów (CIRF) w zakresie projektowania usług informatycznych oraz dostarczania, wdrażania, rozwoju i utrzymania CRUM

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w praktycznym stosowaniu przepisów prawa
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizowania informacji i przepisów oraz orzecznictwa
 • Umiejętność komunikacji i argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość RODO
 • Znajomość ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie umów

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2022-04-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa