Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97191

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania koordynatora integracji z systemami lokalnymi oraz działania analityczne dotyczące funkcjonowania Centralnego Rejestr Umów JSFP (CRUM)
 • Pełni rolę właściciela biznesowego sytemu Centralny Rejestr Umów JSFP, w tym realizuje zadania w zakresie należytego jego funkcjonowania i rozwoju, monitoruje wpływ zmian prawnych na działanie systemu informatycznego oraz inicjuje działania w tym zakresie, definiuje wymagania dla tego systemu, opracowuje i wdraża procedury i wprowadza zmiany związane z funkcjonowaniem CRUM
 • Współpracuje z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) będącego administratorem sytemu w zakresie wdrażania, rozwoju i utrzymania CRUM oraz baz danych
 • Realizuje zadania w zakresie trzeciej linii wsparcia systemu dla jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do wprowadzania danych oraz użytkowników systemu przeglądających CRUM
 • Współpracuje z przedstawicielami wykonawców w zakresie wsparcia struktury teleinformatycznej CRUM
 • Współpracuje w zakresie wykorzystania danych rejestru umów JSFP, w szczególności z organizacjami pozarządowymi
 • Analizuje i obsługuje zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu CRUM, prowadzi dokumentację systemu CRUM

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi systemów teleinformatycznych lub analiz lub w uczestniczeniu w projektach teleinformatycznych
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność komunikowania i argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami
 • Umiejętność prowadzenia i zarzadzania projektami
 • Umiejętność testowania systemów teleinformatycznych
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość systemów operacyjnych, baz danych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2022-04-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy