Główny specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90508

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych
(komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z
poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • sporządza roczne plany zamówień publicznych,
 • przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowuje projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzi rejestry zamówień publicznych, rejestr umów oraz rejestr zleceń,
 • bierze udział w kontroli dokumentów finansowych dotyczących spraw prowadzonych w Zespole,
 • współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej,
 • opracowuje roczne sprawozdania: z udzielonych zamówień publicznych, w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych,
 • bierze udział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych, dotyczących zamówień publicznych,
 • opiniuje projekty aktów prawnych przekazywanych do konsultacji międzyresortowych, związanych z zamówieniami publicznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, z zakresu ekonomii lub techniczne albo wyższe i studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w zakresie zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Kodeks cywilny (księga pierwsza i trzecia),
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi komputera (w szczególności Excel),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność, w tym: umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie,
 • kultura osobista,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista w Polskim Związku Pływackim

  Do podstawowych obowiązków należą : prowadzenie sekretariatu, nadawanie i odbiór korespondencji w Urzędzie Pocztowym, prowadzenie kancelarii w systemie FIRMA, przyjmowanie korespondencji, prowadzenie rejestru pism przychodzących, wysyłanie korespondencji,...

  Firma: Polski Związek Pływacki

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa - Bielany

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli

  Główne zadania: przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów, obejmujących m.in. weryfikację wykonania zakresu rzeczowego projektu, kontrolę wydatkowania środków publicznych, stosowania przepisów prawa i realizacji projektu zgodnie z zapisami...

  Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista / Straszy Specjalista w Biurze Regionalnym (ds. Informacji o Systemie Wczesnego Ostrzegania)

  Główne zadania: 1. W ramach projektu pozakonkursowego System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach w Działaniu 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, realizowanego ze...

  Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Data dodania: 2022-01-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy