Główny specjalista

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90305

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Analizuje koszty udostępniania infrastruktury kolejowej przez zarządców infrastruktury kolejowej na potrzeby postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej w celu zapewnienia konkurencyjności sektora kolejowego wobec innych gałęzi transportu.
 • Bada wiarygodność finansową przedsiębiorstw ubiegających się o licencję przewoźnika kolejowego zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 6 i 7 ustawy o transporcie kolejowym w celu wydania decyzji w sprawie udzielenia licencji przewoźnika kolejowego.
 • Weryfikuje przestrzeganie przez zarządców infrastruktury, operatorów infrastruktury usługowej oraz przewoźników kolejowych przepisów dotyczących rozdzielności rachunkowej w ustawie o transporcie kolejowym w celu transparentnego ustalania opłat za świadczone usługi przez tych przedsiębiorców.
 • Analizuje poprawność ustalania i pobierania przez operatora obiektów infrastruktury usługowej opłat za korzystanie z obiektu infrastruktury usługowej.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego.
 • Współpracuje z organami władzy i administracji publicznej, środowiskami gospodarczymi, zawodowymi, naukowymi i społecznymi w sprawach należących do zakresu działań Wydziału Licencji i Kosztów Dostępu Departamentu Regulacji Rynku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów, analizy kosztów lub analizy danych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie dotyczącym sprawozdania finansowego
 • Znajomość Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym finansów przedsiębiorstw
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Komunikatywność
 • Zdolności analityczne
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz w zakresie pakietu MS Office (w tym znajomość Excel, umiejętność redagowania projektów pism)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs zawodowy z rachunkowości, analiz finansowych, oceny finansowej przedsiębiorstw
 • Znajomość języka angielskiego B1
 • Znajomość podstawowych wskaźników badania rentowności, płynności, oceny zadłużenia
 • Umiejętność oceny alokacji kosztów
 • Znajomość rozdziałów 1, 6 i 6a oraz 7 i 8 ustawy o transporcie kolejowym

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2022-01-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa