Główny specjalista

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90073

Warunki pracy

Budynek ul. Senatorska 14 • budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.  

 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami.

 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna.


Budynek ul. Senatorska 12 • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. 

 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku.


Ponadto: • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych, np.: kserokopiarka, skaner, niszczarka.

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakres zadań

 • Prowadzi działania z zakresu dyplomacji sportowej w zakresie identyfikacji priorytetowych kierunków współpracy oraz poszukiwania możliwości realizacji inicjatyw dwustronnych przez polskie środowisko sportowe.
 • Opracowuje stanowiska, opinie oraz materiały informacyjno-analityczne z zakresu międzynarodowej współpracy sportowej oraz zagranicznych rozwiązań i programów w obszarze sportu, przygotowuje wkłady do dokumentów strategicznych.
 • Organizuje i koordynuje współpracę sportową ze wskazanymi krajami i regionami (m. in. Bliski Wschód, Chiny, Japonia, Korea Południowa, kraje niemieckojęzyczne i nordyckie).
 • Prowadzi inne działania związane z realizacją międzynarodowej współpracy sportowej, w tym: poszukuje nowych obszarów i możliwości dla współpracy, analizuje otrzymane propozycje pod kątem ich zasadności, analizuje zainteresowanie i potrzeby polskich związków sportowych oraz środowisk eksperckich.
 • Realizuje zadania z zakresu upowszechniania w środowisku sportowym informacji na temat zagranicznych rozwiązań i programów w obszarze sportu, w tym poprzez organizację międzynarodowych konferencji i szkoleń oraz udział w projektach międzynarodowych.
 • Wykonuje inne zadania z obszaru międzynarodowej współpracy sportowej służące realizacji założeń polityki zagranicznej resortu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowej polityki sportowej.
 • Znajomość przepisów ustawy o sporcie.
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 • Podstawowa znajomość protokołu dyplomatycznego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność prezentacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

Podobne oferty pracy

Specjalista w Polskim Związku Pływackim

Do podstawowych obowiązków należą : prowadzenie sekretariatu, nadawanie i odbiór korespondencji w Urzędzie Pocztowym, prowadzenie kancelarii w systemie FIRMA, przyjmowanie korespondencji, prowadzenie rejestru pism przychodzących, wysyłanie korespondencji,...

Firma: Polski Związek Pływacki

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa - Bielany

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli

Główne zadania: przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów, obejmujących m.in. weryfikację wykonania zakresu rzeczowego projektu, kontrolę wydatkowania środków publicznych, stosowania przepisów prawa i realizacji projektu zgodnie z zapisami...

Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Straszy Specjalista w Biurze Regionalnym (ds. Informacji o Systemie Wczesnego Ostrzegania)

Główne zadania: 1. W ramach projektu pozakonkursowego System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach w Działaniu 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, realizowanego ze...

Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Data dodania: 2022-01-11

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy