Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89882

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


 

Zakres zadań

 • Opisuje procesy płacowe i opracowuje analizy i rekomendacje w zakresie ich optymalizacji, w tym wskazuje zależności pomiędzy procesami płacowymi, a innymi procesami realizowanymi w biurze.
 • Projektuje wzory raportów i szablonów dokumentów w systemie KOMAeHR, programuje funkcje niezbędne przy tworzeniu tych raportów oraz projektuje inne narzędzia informatyczne niezbędne przy naliczaniu wynagrodzeń, rozliczeniu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w systemie kadrowo-płacowym, w tym finansowanych z Funduszy Strukturalnych.
 • Sporządza raporty, zestawienia i analizy, na podstawie danych z systemu KOMAeHR, dotyczących stanu i zmian w wynagrodzeniach pracowników Ministerstwa Finansów (MF) na potrzeby wydziału.
 • Monitoruje przepisy prawa i proponuje zmiany dostosowawcze w zakresie procesów płacowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemem płacowym lub budowaniu raportów danych w systemie płacowym
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość Kodeksu Pracy oraz przepisów aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość zagadnień relacyjnych baz danych Oracle i MS Access
 • Znajomość języka programowania SQL
 • Znajomość na poziomie zaawansowanym arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wyższe na kierunku informatyka lub ekonomia lub finanse
 • Znajomość programu informatycznego KOMAeHR, EZD
 • Znajomość języka programowania Visual Basic for Applications

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2022-01-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa