Główny specjalista

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89723

Warunki pracy


 • kontakty z klientem zewnętrznym,

 • zagrożenie korupcją,

 • miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,

 • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,

 • na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,

 • w budynku jest 5 wind,

 • wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,

 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • administruje siecią informatyczną Urzędu, w tym kontroluje pracę urządzeń sieciowych, monitoruje środowisko teleinformatyczne, identyfikuje ryzyka i zagrożenia oraz reaguje na awarie i zgłoszenia w tym obszarze
 • koncepcyjnie opracowuje rozwiązania informatyczne oparte na nowych technologiach usprawniających bezpieczeństwo i funkcjonowanie Urzędu oraz opracowuje i aktualizuje procedury wewnętrzne dot. obszaru właściwości Wydziału Informatycznego
 • administruje systemami informatycznymi, wdraża systemy i narzędzia informatyczne oraz sprawuje nadzór nad ich prawidłowym działaniem
 • współpracuje technicznie z podmiotami realizującymi na rzecz Urzędu projekty informatyczne oraz nadzoruje ich prawidłową realizację w powierzonym zakresie
 • dokonuje analizy potrzeb Urzędu w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, dokonuje zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz bierze udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia publicznego z obszaru IT
 • prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego, oprogramowania, bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przenośnych nośników danych
 • prowadzi szkolenia i instruktaż dla pracowników z zakresu obsługi komputera i aplikacji będących w posiadaniu Urzędu
 • instaluje sprzęt komputerowy i oprogramowanie na poszczególnych stanowiskach pracy, monitoruje poprawność działania tego sprzętu i usuwa bieżące usterki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenie w obszarze informatycznym
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do czytania i rozumienia dokumentacji technicznych oraz posługiwania się anglojęzycznymi stronami internetowymi
 • Znajomość konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych Windows
 • Wiedza o lokalnych sieciach informatycznych i bezpieczeństwie w Internecie
 • Znajomość rozwiązań opartych na Active Directory
 • Znajomość zagadnień baz danych, takich jak Microsoft SQL Server, MySQL
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność organizowania pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk ścisłych lub technicznych
 • Doświadczenie w obsłudze serwerów WWW, MTA, DNS, DHCP i serwerów plików
 • Doświadczenie w zakresie implementacji i utrzymania bezpieczeństwa systemowego i teleinformatycznego sieci
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu
 • Podstawowa wiedza z zakresu udzielania zamówień publicznych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Data dodania: 2021-12-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa